Stålpålar i slaget eller borrat bruk

Specialister på stålpålar sedan 2004

Vi har i många år arbetat med att producera och utveckla stålpålar till byggnationer av bostäder, industrifastigheter, infrastruktur och grundförstärkningar. Våra stålpålar är av hög kvalitét och genom att vi producerar och lagerhåller dessa i Sverige  kan vi leverera stålpålar till våra kunder med kort leveranstid. Stålpålen används ofta i spetsburna pålar och friktionspålar. De är lätta att kapa och skarva och därför är de lämpliga för stora djup. Vid grundläggning av lätta byggnader används slanka stålrörspålar. Vi erbjuder både slagna stålpålar samt borrade pålar med fas.

PÅLEN

Stålpålen består av två delar. Dels själva pålröret som är basen och den kan kapas till olika längder beroende på kundens behov. Den andra delen är en hylsa som först kläms i mitten för att ge den en konisk form och för att göra den tät. Hylsan svetsas sedan fast i ena änden på pålröret. Hylsan används för att på ett enkelt sätt kunna förlänga pålen så att den när det djup som krävs för att nå berget och därav skapa stabilitet för byggnaden.

BERGSKO

I den kompletta stålpålen ingår en bergsko. Bergskon är den del som möter berget först och som ska klara av den påfrestning som då kan uppstå så att röret inte går sönder.

TOPPLATTA

Topplattan består även den av 2 olika platt stål som kapas och svetsas ihop. Denna detalj är den bit som sitter högst upp när pålen nått berget.

 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Pålning används i samband med byggnation av hus, vägar, järnvägar, broar, och andra anläggningsarbeten för att överföra last från ovanliggande konstruktion förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar och berg. Huvudsyfte är att skapa en stabil undergrund för ett fundament och en framtida byggnad, samt att förstärka upp befintliga hus som idag inte står på stabil jord och då behöver grundförstärkas.

ITG Steelpiles AB

Besöksadress: Brunegårdsvägen 1
451 76 Uddevalla
Fakturaadress:  Box 725, 
93127 Skellefteå 
Mobil: +46 (0) 708-381172
E-mail: order@itgsteelpiles.se

Våra stålpålar är certifierade.

Det är viktigt för oss att våra produkter är säkra och godkända enligt den standard som branschen kräver.

ce-mark_white